Davvisámegiella


Davvisámegiel sojahanminstarat /
Nordsamiska böjningsmönster

Gihpa ruoŧagillii dávvisamegiel sátnesojaheami birra.

Nordsamiska böjningsmönster >>


Suorggideapmi

Suorggidankategoriijat ja suorggidangehčosat Nikkela ja Sammalahti girjji "Nordsamisk Grammatikk" mielde. Avledningskategorier och avledningsändelser enligt Nikkel och Sammalahtis bok "Nordsamisk Grammatikk"

Suorggideapmi >>


Davvisámegiela dásit / Nordsamiskans stadier

Här kan du öva dig på att iden­ti­fiera vilka kon­so­nan­ter som utgör stark­stadium respektive svag­stadium i ett givet par av stam­kon­so­nant­kluster.

Davvisámegiela dásit >>


Substantiivvaid sojaheapmi /
Substantivens böjning

Böjningsparadigm med detaljerade förklaringar för godtyckliga substantiv

Substantivens böjning >>


Teasta: Substantiivvaid sojaheapmi /
Test: Substantivens böjning (BETA)

Identifiera former i substantivens absoluta och possessiva deklinationer.

Test: Substantivens böjning >>