Vilket är STARKSTADIUM?

ihl

ihll

Davvisámegiela dásit / Nordsamiskans stadier

Här ovan kan du öva dig på att iden­ti­fiera vilka kon­so­nan­ter som utgör stark­stadium respektive svag­stadium i ett givet par av stam­kon­so­nant­kluster. Klicka på de konsonanter som utgör det stadium som anges överst. Om svaret är korrekt blir knappen grön, annars röd. Därefter genereras en ny fråga automatsikt.