Substantiivvaid sojaheapmi
Substantivens böjning
Teasta / Test

Min, Nom.sg

beaivvádahkan

beaivvádagasteaskka

beaivvádahkaneatte

beaivvádagaide

Teastta birra / Om testet

Para ihop böjningsform med rätt beskrivning av densamma. Antingen visas böjningsformen tillsammans med fyra olika beskrivningar eller en beskrivning tillsammans med fyra olika böjningsformer. Svara genom att klicka på det av de fyra alternativen som passar ihop med innehållet i den översta rutan. Om svaret är rätt blir rutan gröv, om svaret är fel blir rutan röd och det rätta svaret markeras med grönt. Därefter laddas en ny fråga och testet fortsätter. Ingen poängräkning sker och testet har inget slut.