Substantiivvaid sojaheapmi
Substantivens böjning

Om tjänsten

Den här tjänsten böjer ord efter nordsamiskans regelbundna mönster för substantivböjning. Vissa kontroller av orden görs för att se att de följer språkets grundläggande regler för ordbildning, men ingen kontroll av att ordet verkligen existerar görs. Det är därför viktigt att man noga kontrollerar indata och den analys som tjänsten gör av indata när det gäller stamtyp och stadieväxling så att dessa överensstämmer med vad som väntas. Ord med oregelbunden böjning så som räkneord kan också gå igenom utan felmeddelanden men ge felaktiga böjningsparadigm och förklaringar till dessa.

Skriv ord så här

Jämnstaviga ord
med stadieväxling
guossa s
mánná n
geađgi đgg
guovlu vll
baste stt
reŋko ŋkk

Jämnstaviga ord
utan stadieväxling
hildu
girku

Fyrstaviga ord
med stadieväxling
sápmelaš žž čč
vástadus ss s
beaivvádat hk g

Uddastaviga ord
med böjningsstam
beana beatnag-
jeagil jeahkál-
čállin čállim-

Uddastaviga ord
utan egen böjningsstam
eahppel
dihtor

Kontrakta ord
med böjningsstam
boazu bohcco-
olmmoš olbmo-
olmmái olbmá-
bálggis bálgá-