Bures boahtin!


Davvisámegiel sojahanminstarat /
Nordsamiska böjningsmönster

Gihpa ruoŧagillii dávvisamegiel sátnesojaheami birra.

Nordsamiska böjningsmönster >>


Suorggideapmi

Suorggidankategoriijat ja suorggidangehčosat Nikkela ja Sammalahti girjji "Nordsamisk Grammatikk" mielde. Avledningskategorier och avledningsändelser enligt Nikkel och Sammalahtis bok "Nordsamisk Grammatikk"

Suorggideapmi >>


Substantiivvaid sojaheapmi /
Substantivens böjning

Böjningsparadigm med detaljerade förklaringar för godtyckliga substantiv

Substantivens böjning >>