Bures boahtin!


Davvisámegiel sojahanminstarat /
Nordsamiska böjningsmönster

Gihpa ruoŧagillii dávvisamegiel sátnesojaheami birra.

Nordsamiska böjningsmönster >>


Suorggidankategoriijat ja suorggidangehčosat

Avledningskategorier och avledningsändelser enligt Nikkel och Sammalahtis bok "Nordsamisk Grammatikk"

Suorggidankategoriijat ja suorggidangehčosat >>